ATPL (A) - Havayolları Nakliye Pilot Lisansı Eğitimi

Kursun Amacı

Herhangi bir uçuş eğitimi bulunmayan adaylara; PPL (A) eğitiminden başlayarak, ATPL (A) Frozen aşamasına kadar olan bütün teorik ve uçuş eğitimlerinin verilmesidir. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ATPL (A) Frozen Lisansına sahip olurlar.

Kursa Katılım Şartları

MİNİMUM YAŞ
Asgari 18 yaşını doldurmuş olmak

EĞİTİM SEVİYESİ
En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Havayolu, şirketleri başvuru koşulu olarak 4 yıllık Lisans mezuniyeti şartı aramaktadır)
İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
Eğitimi takip edebilecek seviyede yeterli matematik, fizik bilgisine sahip olmak

SAĞLIK ŞARTLARI
SHGM tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmış, 1.sınıf sağlık raporu almak
(http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf)

DİĞER ŞARTLAR
Uygun adli sicil kaydına sahip olmak

EĞİTİM

Kurs Aşamaları

Modüler ATPL (A) Frozen kursu 7 aşamadan oluşur. Bu program kapsamında adaylar, belirlenen sırayla yer dersi ve uçuşlarını tamamlayarak “Modüler ATPL (A) Frozen” lisansını almaya hak kazanırlar. Adaylar sırasıyla; PPL, ATPL Teori, NR, PIC, IR, CPL ve ME eğitimlerini alırlar.

1. Modül PPL (A) (Hususi Pilot Lisansı)

1.1 Teorik Eğitimi

 • Dersler Türkçe ve İngilizce olarak verilmektedir.
 • Günde 6 saat üzerinden, toplamda en az 123:00 saat olarak planlanmaktadır.
 • İlave olarak; 18:00 saat VFR Telsizle Haberleşme dersi, SMS ve 06:00 saat Genel Uçuş Emniyeti, 04:00 saat Matematik ve Fizik dersi verilmektedir.
 • Eğitim yaklaşık 6 hafta sürmektedir.
 • Türkiye’de bir ilk olarak; teorik eğitim programına ilave olarak 03:00-06:00 saat arası teorik eğitim ile ayrıca Garmin-1000 ile teçhiz edilmiş uçaklarımıza hazırlık amacıyla 02:00 saat G-1000 simülatöründe (FTD) uygulama eğitimi verilmektedir.
 • Teorik eğitimlerden alınan 10 konu başlığı aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, geçme notu 75’ tir.(100 tam puan üzerinden)

PPL (A) Teorik Eğitim Dersleri

DERS KODU DERS ADI DERS KODU DERS ADI
010 Hava Hukuku 060 Seyrüsefer
020 Uçak Genel Bilgisi 070 İşletme Prosedürleri
030 Uçuş Performansı 080 Uçuş Prensipleri
040 İnsan Performansı ve Limitleri 090 Haberleşme
050 Meteoroloji 100 Genel Uçuş Emniyeti

PPL (A) Teorik Eğitimleri Sınav Detayları

 • Yer dersi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayı lisans almaya hak kazanabilmek için SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavına tabi tutulur.
 • 120 soruluk Türkçe yazılı sınavdan 75 ve üstü puan alan pilot adayı, uçuş yetenek testine girmeye hak kazanır.

1.2 PPL (A) Uçuş Eğitimi

 • Teorik eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayına toplam 45:15 saat uçuş eğitimi planlanır.
 • Uçuş eğitiminin 40:15 saati uçakta, 05:00 saati ise simülatörde verilmektedir.
 • Uçuş eğitiminin 10:15 saati yalnız (PIC) olarak, 35:00 saati ise öğretmenle çift kumanda uçuş (Dual) olarak yapılır.
 • Hava şartlarının eğitim uçuşuna elverişli olması ve pilot adayının planlanan uçuşu aksatmaması durumunda 45:15 saatlik uçuş yaklaşık 45 uçuş gününde tamamlanır.

Uçuş Yetenek Testi Detayları

Teorik bilgi sınavından geçerli not alan pilot adayı, 01:30 saatlik uçuş yetenek testine girer. Uçuş yetenek testini de başarıyla geçen pilot adayı yaklaşık 4 ayda toplamda en az 132:00 saat teorik ve 46:45 saat uçuş eğitimini tamamlamış olarak PPL (A) almaya hak kazanır.
Daha detaylı bilgiyi www.shgm.gov.tr adresinden SHGM Lisans yönetmeliğinden alabilirsiniz.

Tecrübe ve Kredilendirme

Microlight, ultralight, planör, helikopter lisansına sahip olan adayların 1. pilot uçuşlarının %10‘ u kredilendirilir. Ancak bu kredilendirme 10 saati geçemez.

2. Modül: ATPL (A) Teori %90 Uzaktan Eğitim (%10 Sınıf Eğitimi, %50 E-Kitap, %40 Sanal Sınıf Eğitimi)

Kursun Amacı

Bu kursun amacı; adayların ATPL(A) düzeyinde teorik bilgi seviyesine ulaşmalarını sağlamaktır.

 • Havayolu Nakliye Pilotu Eğitiminin teorik derslerini uzaktan almaya imkân tanıyan bir kurstur. Diğer şartlar aynı olmak kaydıyla 14 ana ders ve 100’den fazla alt konudan oluşan teorik eğitimi aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi modüler halde %90’ı aşmamak kaydıyla uzaktan sanal sınıfta verilen derslere bağlanarak alır.
 • 660 saat olan toplam ders saatinin %48‘ i uzaktan eğitim şeklinde bilgisayarlara yüklenerek kullanılan yardımcı bir program vasıtasıyla alınır.
 • Kalan %52’lik yerinde eğitim için de toplam eğitim süresinin %40’ını geçmemek kaydıyla sanal sınıf olarak adlandırdığımız ve öğrenci ile öğretmenlerin interaktif olarak anlık bağlantısının bulunduğu özel bir uygulama yardımıyla bilgisayar üzerinden eğitim verilir.
 • Öğrenciler isterlerse sınıf dışı eğitimlerin maksimum %90’a ulaşabileceği bu sistemde dersleri okulumuzda sınıf ortamında ayrıca da katılarak takip edip bu süreyi %60’lara kadar düşürebilirler. Ancak uzaktan eğitim süresi sınıf dışı için %50’nin altına inemez ve %90’ın üzerine çıkamaz.
 • Eğitim süresince, toplamda 15 gün sınıf içi yerinde eğitime devam zorunluluğu vardır.
 • Her bölüm tamamlandığında, kursiyer ilgili bölüm derslerinden SHGM tarafından yapılan sınavlara girmeye hak kazanır.
1.Modül: İlk modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir. Distance learning tanıtımı ve derslerin Ipad’e yüklenmesi sonrasında 38 gün uzaktan eğitim ve 28 gün sanal sınıf başlar. Operasyonel sebeplerle uzaktan eğitim, sanal sınıf ve yerinde eğitim kısımlarının sıraları her modül içinde ayrı ayrı değiştirilebilir.

2.Modül: Sonraki modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir ve daha sonra 38 gün uzaktan eğitim ve 30 gün sanal sınıf başlar. Modül tamamlandıktan sonra öğrenci tamamlanan derslerin sınavlarına girebilir.

3.Modül: Son modül dersleri için 5 gün sınıf ortamında örgün eğitim verilir, daha sonra 30 gün uzaktan eğitim ve 26 gün sanal sınıf başlar. Son modülün de tamamlanması ile birlikte öğrenci ATP teori yer derslerini tamamlamış sayılır ve SHGM nezdinde yapılan 14 dersin tamamının sınavına girmeye hak kazınır.

SHGM sınav takvimini görmek için: http://web.shgm.gov.tr/tr/sinavlar/2154-sinavlar

3. Modül: NR (Gece Uçuş Yetkisi)

Kursun Amacı

Öğrenci pilotun, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneğini kazanması için yapılan uçuş eğitimleridir.

Kursa Katılma Şartları

NR (Gece Uçuşu) kursuna katılabilmek için; PPL(A) Hususi Pilot Lisansına sahip olmak gerekmektedir.

Eğitim Ders Konuları

Eğitim ders konuları, JAR-FCL 1.125(c)'ye göre hazırlanır. Kursiyerin gece uçuş becerisini geliştirirken, gerekli bilgi düzeyini de arttırmak için iki saatlik yer dersi planlanmıştır.

Uçuş Eğitimi

Uçuş eğitimi 05:00 saattir (03:00 saat çift kumanda (dual), 02:00 saat öğretmen pilot gözetmenliğinde yalnız uçuş (PIC) Türkiye AIP'si çerçevesinde; görsel verilerle uçuş pekiştirilerek, gece görebilme ve ayırt edebilme yeteneği kazandırma, havaalanı ışıkları ile meydan turları, iniş takımı lambaları açık ve kapalı olarak inişler, alternatör arızası gibi bazı acil durum usulleri kapsayan uçuş programı uygulanır. Uçuş eğitimi bir hafta olarak planlanmıştır.

4. Modül: PIC (Sorumlu Pilot Uçuşu)

 • PIC (Sorumlu Pilot Uçuşları), öğrenci kontrol ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi gereken toplamda 88 saatlik uçuştur.
 • ATPL(A) Frozen lisansı almak için; 2. adım olan ATPL teorik uzaktan eğitim devam ederken öğrenci isterse PIC uçuşlarını da beraberinde yapabilir. Teorik eğitimlerle eş zamanlı olarak PIC uçuşlarını yapan öğrenci hem zaman kazanır, hem de uçuş kabiliyetini yitirmemiş olur.

5. Modül: IR (Aletli Uçuş) Eğitimi

 • IR, aletli uçuş eğitimidir.
 • 18:00 saat teorik eğitim verilir.
 • Tamamı öğretmen pilot ile yapılan , 50:00 saatlik uçuş eğitimini kapsar.
 • 15:00 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 35:00 saatlik kısmı sentetik eğitim merkezimiz olan Adana’da gerçekleştirilir.
 • Uçuşlar Adana’da yapılır.
 • IR eğitimi, yaklaşık olarak 8 hafta sürer.

6. Modül: CPL (Ticari Pilot Lisansı) Eğitimi

 • Ticari pilot lisansı alabilmek için, gereken eğitimdir.
 • Toplamda, 15:00 saatlik uçuş eğitimini kapsar.
 • Yaklaşık olarak, 5 hafta sürer.

CPL/IR Kontrol Uçuşu

 • Bu aşama sonunda; 200:00 saat uçuş, yaklaşık 850:00 saat teorik eğitim ve sınavlardan başarılı olan öğrenci, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yetkili kontrol pilotu eşliğinde 02:00 saatlik CPL/IR kontrol uçuşuna tabi tutulur.
 • CPL/IR kontrol uçuşunda, başarılı olan öğrenci çok motorlu uçakta uçuş yetkisi alabilmek için ME eğitimine devam eder.

7. Modül ME (Çok Motor Yetkisi) Eğitimi

 • CPL/IR kontrol uçuş sınavından başarılı olan öğrenci, son olarak ME yetkisi almak için bu aşamayı da tamamlar.
 • Birden fazla motorlu uçakları kullanabilmek için gerekli olan, 12:00 saat yer dersi ve 13:00 saatlik uçuşu kapsayan eğitimdir.
 • 10:00 saatlik kısmı uçakla gerçek uçuşta, 03:00 saatlik kısmı FNPT-II simülatöründe gerçekleştirilir.
 • 13:00 saatlik eğitime dahil olan ME kontrol uçuşu okulumuzun Kontrol yetkisi bulunan öğretmen pilot eşliğinde gerçekleştirilir.